De Kerkrentmeesters dragen zorg voor de materiële aangelegenheden van de gemeente, voorzover niet van diaconale aard. Onder de materiële aangelegenheden vallen onder andere het gebouwbeheer, de actie Kerkbalans en het kerkelijk bureau. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter.

Algemene contactgevens:

Stationsweg 16
3743 EN Baarn
035-5412614

Voorzitter

Dhr. P.H. Zijtveld
e-mail Voorzitter_Kerkrentmeesters

Administrerend Kerkrentmeester

Dhr. R. Bakker
e-mail Penningmeester

Bankgegevens

Kerkbalans: NL89INGB0007355868
Collectemunten: NL77RABO0359981577
Kerkblad: NL83INGB0007355879
Algemene giften: NL95INGB0000039632