PAULUSCONCERTEN

In het voorjaar is er maandelijks een Paulusconcert op een zaterdagmiddag. Het eerstvolgende concert is op 29 juni.
Op 18 juni is het eerste Lunchconcert op de dinsdag van de zomerserie 2019.
De concerten vinden plaats in de Pauluskerk en duren ongeveer een uur.
De toegang is gratis met een collecte aan de uitgang. Reserveren is niet nodig.
Actuele informatie vindt u hier.

DE KERK IS OPEN

Elke doordeweekse dag staat de deur van de Pauluskerk open (Brinkzijde). Van 10:00 tot 16:00 uur (omstandigheden voorbehouden) bent u van harte welkom om de kerk te bezichtigen, een kaarsje te branden of te mediteren.
Gemeenteleden van de bij de Raad van Kerken – Baarn aangesloten kerken staan u graag te woord en kunnen u informeren of doorverwijzen.

JAARTHEMA: ZORG VOOR LIJF EN LEDEN

Het lichaam is een vreugde, maar stelt ons soms ook voor heel moeilijke vragen. Denk aan de ethische dilemma’s waar je voor kunt komen te staan, bijvoorbeeld als het gaat om leven en dood, gezondheid en ziekte. In de huiskameravonden willen we het Heilig Avondmaal bespreken. Dan gaat het dus over het lichaam van Christus, en wat dat betekent. Het lichaam betekent ook sport en spel. Ook die kant hopen we te belichten..

Paulus

Foto-Rene-150x150De apostel Paulus mag zich verheugen in een bonte belangstelling. Als koploper, manager en mysticus is hij nog steeds actueel en valt er veel van hem te leren.
Lees verder >

Pauluskerk Baarn
Brink, 3743 EC Baarn
Telefoon 035 541 26 14

De Herberg van Paulus
Stationsweg 16
3743 EN Baarn
E-mail webredactie