Introductie

De hervormde gemeente Pauluskerk in Baarn is een actieve en levendige wijkgemeente. Zij telt ruim 1600 leden en maakt deel uit van de landelijke PKN. Op deze site vindt u niet alleen praktische informatie, maar ook inspiratie door tekst, muziek en beeld. De Pauluskerkgemeente wil graag kerk zijn van en voor het dorp, meeleven met en zorg dragen voor mensen en leren door gesprekskringen en cursussen. Lees meer >

Grace Salanje

Vorig jaar vroeg ds. Lieuwe Schaafsma ons om een bijdrage voor de aanschaf van een aangepaste computer en voor technische aanpassingen aan de rolstoel van het gehandicapte meisje Grace Salanje in Malawi.
Lees verder >

Paulus

Foto-Rene-150x150De apostel Paulus mag zich verheugen in een bonte belangstelling. Als koploper, manager en mysticus is hij nog steeds actueel en valt er veel van hem te leren.
Lees verder >

Verhuur kerk en herberg

KerkzaalDe Pauluskerk is een prachtige locatie voor bijvoorbeeld een huwelijksdienst. De Herberg van Paulus biedt uitstekende mogelijkheden voor onder andere recepties, vergaderingen, cursussen, huwelijksjubilea, ontvangst voor of na een begrafenis.

Lees verder >

ANBI

ANBIDe Pauluskerk is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Lees verder >

iDeal

Kerkbalans 2017

Pauluskerk Baarn
Brink, 3743 EC Baarn
Telefoon 035 541 26 14

De Herberg van Paulus
Stationsweg 16
3743 EN Baarn
E-mail webredactie