PAULUSCONCERTEN

Vanaf 18 juni tot en met 10 september is er elke dinsdag om 12:30 uur een Lunchconcert.
In het voor- en najaar is er maandelijks een Paulusconcert op een zaterdagmiddag. Het laatste concert van dit seizoen was op 29 juni.
De concerten vinden plaats in de Pauluskerk en duren ongeveer een uur. De toegang is gratis met een collecte aan de uitgang. Reserveren is niet nodig.
Actuele informatie vindt u hier.

DE KERK IS OPEN

Elke doordeweekse dag staat de deur van de Pauluskerk open (Brinkzijde). Van 10:00 tot 16:00 uur (omstandigheden voorbehouden) bent u van harte welkom om de kerk te bezichtigen, een kaarsje te branden of te mediteren.
Gemeenteleden van de bij de Raad van Kerken – Baarn aangesloten kerken staan u graag te woord en kunnen u informeren of doorverwijzen.

JAARTHEMA: ZORG VOOR LIJF EN LEDEN

In het weekeinde van 19 mei was de afsluiting van dit jaarthema met op zaterdagmiddag een sport- en spelmiddag in het Baarnse Bos, gevolgd door een gezamenlijke maaltijd in de Herberg van Paulus.
Het jaarthema werd daarna echt afgesloten in de zondagse dienst, waar het ging over de gemeente als het lichaam van Christus,
naar aanleiding van 1 Korinthe 12.

.

Paulus

Foto-Rene-150x150De apostel Paulus mag zich verheugen in een bonte belangstelling. Als koploper, manager en mysticus is hij nog steeds actueel en valt er veel van hem te leren.
Lees verder >

Pauluskerk Baarn
Brink, 3743 EC Baarn
Telefoon 035 541 26 14

De Herberg van Paulus
Stationsweg 16
3743 EN Baarn
E-mail webredactie