PAULUSCONCERTEN

Van september tot en met juni is er maandelijks een Paulusconcert op een zaterdagmiddag. In de zomermaanden zijn er wekelijkse Lunchconcerten op dinsdag. Alle concerten vinden plaats in de Pauluskerk en duren ongeveer een uur. De toegang is gratis met een collecte na afloop. Reserveren is niet nodig. Actuele informatie vindt u hier.

De datum van het volgende concert volgt zo spoedig mogelijk.

DE KERK IS OPEN

Elke doordeweekse dag staat de deur van de Pauluskerk open (Brinkzijde). Van 10:00 tot 16:00 uur (omstandigheden voorbehouden) bent u van harte welkom om de kerk te bezichtigen, een kaarsje te branden of te mediteren.
Gemeenteleden van de bij de Raad van Kerken – Baarn aangesloten kerken staan u graag te woord en kunnen u informeren of doorverwijzen.

JAARTHEMA: TIJD HEBBEN VOOR…

Het jaarthema van het komend seizoen is ‘tijd’, en wel onder de titel: ‘Tijd hebben voor…’. Het zal niet in de eerste plaats gaan over tijd als klokketijd, maar over tijd hebben voor. Zo spreekt de Bijbel erover: ‘Dit is de dag die de Heer ons geeft’. Dit seizoen willen we hier op verschillende manieren aandacht aan geven met avonden over Openbaring, een excursie en huiskamergesprekken. Nadere informatie leest u in Op de Hoogte en in de weekbrieven.

Paulus

Foto-Rene-150x150De apostel Paulus mag zich verheugen in een bonte belangstelling. Als koploper, manager en mysticus is hij nog steeds actueel en valt er veel van hem te leren.
Lees verder >

Pauluskerk Baarn
Brink, 3743 EC Baarn
Telefoon 035 541 26 14

De Herberg van Paulus
Stationsweg 16
3743 EN Baarn
Algemeen e-mailadres