Kerkgebouw december 2011

Jaarthema: “Tijd hebben voor…”

Het jaarthema van het komend seizoen is ‘tijd’, en wel onder de titel: ‘Tijd hebben voor…’
Bij het woord ‘tijd’ denken we in de eerste plaats aan de klok of aan de kalender. Hoe laat is het? Welke dag is het vandaag? Als je erover nadenkt, is dat eigenlijk heel abstract. Want wat is nou twee uur? Je kunt het niet vastpakken. Je kunt het ook niet zien of vastleggen. Voordat je het weet, is het alweer twee uur geweest. Maar je kunt ook op een andere manier over tijd spreken. Niet abstract met een tijdstip, maar concreet door wat er in de tijd gebeurt.
Zo spreekt de Bijbel over tijd, die gevuld wordt met ontmoetingen, tussen God en mens, tussen mensen onderling; tijd die gevuld wordt door wat we doen en zeggen. Tijd is er om gevuld te worden, van dag tot dag. ‘Dit is de dag, die de Heer ons geeft,’ zegt een lied. De dag krijg je om er te zijn voor Gods aangezicht en om de dag te vullen met daadwerkelijke presentie (tegenwoordigheid). Daarvoor krijgen we de tijd, al is het natuurlijk ook vaak zo dat we de dag of de tijd ook zomaar laten verglijden. Dat is dan toch zonde.
Het is een breed thema. Op verschillende manieren willen we er aandacht aan geven.
Ds René van den Beld biedt een drietal avonden over Openbaring aan, met de vraag naar de eindtijd.
Verder organiseren we in januari een avond over Bonhoeffer, in februari een excursie, en zijn er in maart de jaarlijkse huiskamergesprekken. En in april of mei ook nog een verrassing met betrekking tot historisch Baarn.
We zijn nog volop bezig met plannen en organiseren. Op de startzondag 29 september zullen we een en ander toelichten; dan openen we ook het seizoen met een gezamenlijke lunch in de nieuwe Herberg van Paulus. Zo hopen we elkaar van tijd tot tijd rond dit thema te ontmoeten.

Nadere informatie vindt u in Op de Hoogte en de Weekbrieven.

De jaarthemacommissie, Esther Bergman, José Kroon, Jeroen Toet en ds.Wouter Klouwen