Jaarthema: Een vaste burcht?

Home/Jaarthema: Een vaste burcht?

Kerkgebouw december 2011

21 mei 2017  Afsluiting Jaarthema “Een vaste burcht”

Op zondag 21 mei sluiten we het jaarthema af. Na de dienst en het koffiedrinken in De Herberg, start rond 12.00 uur een fiets-/puzzeltocht voor jong en oud. Het thema van de tocht is “Sporen van reformatie”, in Baarn en directe omgeving. Om ongeveer 14.30 uur zijn we weer terug in Baarn. U kunt zich opgeven na de dienst. In De Herberg zijn lijsten waarop u uw naam kunt noteren.

Voor wie fietsen niet mogelijk is, is er de mogelijkheid om met de auto naar de verrassende eindbestemming te gaan. Ook dit kunt u aangeven op de lijsten.

Behalve middels de lijsten, kunt u zich ook opgeven bij dhr. J. van Luijtelaar (542 03 18; jwvanluijtelaar [at] hetnet [dot] nl)  en dhr. Th. Rozenberg (542 51 65; theorozenberg48 [at] gmail [dot] com).

Wij hopen op veel deelnemers!

 

In 2017 bestaat het protestantisme 500 jaar. Veelkleurig, dynamisch en actueel; waard om samen te vieren.

Dit seizoen is ons thema “Een vaste burcht? – Luther 500”.  Zingen, kijken, eten, praten, zelfs reizen in het Lutherjaar, daartoe zet het jaarprogramma ‘ Amuse’ aan. Met het oog op het jubileum in 2017 is door de PKN dit lichte voorgerecht voor plaatselijke gemeenten ontwikkeld, geschikt om elk moment in te stappen. Ook om thuis te lezen en mee te werken.

Naast en met verschillende kerkgenootschappen en oecumenische organisaties herdenkt en viert ook de Protestantse Kerk de Reformatie. Van 31 oktober 2016 tot 31 oktober 2017 vieren wij, dat 500 jaar geleden een vernieuwingsproces begon, dat de kerk en de wereld fundamenteel heeft veranderd. www.500jaarprotestant.nl   Voor de plaatselijke gemeenten is een programmaboekje verschenen met leuke tips om ook thuis aandacht aan te besteden.                                                                                                                                        Het programma-boekje Amuse omvat 60 pagina’s zingen, kijken, eten, praten en reizen in (of richting) het Lutherjaar 2017.    https://www.protestantsekerk.nl/actueel/evenementen/500-jaar-protestant/amuse 

 

22 februari 2017 Film Storm in de Speeldoos

Het is de jaarthema-commissie gelukt om de nieuwe film ‘Storm: Letters Van Vuur’ te laten draaien in De Speeldoos op woensdag 22 februari om 19:00 uur. Kosten zijn € 8,50 via website, € 9,00 aan de kassa, inclusief een drankje na afloop. Reserveer snel, nu zijn er nog kaarten!

Storm, spannend en actueel De familiefilm speelt zich af in de tijd van Maarten Luther en de inquisitie. Het is 1521. De 12-jarige Storm, gespeeld door Davy Gomez, moet zijn vader Klaas Voeten zien te redden. Deze Antwerpse drukker is veroordeeld tot de brandstapel, omdat hij een brief van reformator Maarten Luther ondanks een streng verbod toch wilde drukken. Storm bemachtigt het zetsel waarmee de brief gedrukt kan worden en komt in contact met Marieke, een katholiek weesmeisje dat in de ondergrondse tunnels van Antwerpen woont. Samen moeten ze het onmogelijke doen: vader Klaas van een gewisse dood redden.

 

9 februari 2017 – Lezing over Luther
Op donderdagavond 9 februari hopen we in de Herberg van Paulus een gezamenlijke gemeenteavond te houden, voor beide wijkgemeenten. De avond begint om 20.00 uur. Voor deze avond hebben we dr. Wim Dekker uitgenodigd om een lezing te houden over Luther. Hij zal spreken over Luthers boekje “De vrijheid van een christen”. Want voor wie kort en bondig tot zich wil nemen waar het Luther ten diepste om ging, kan heel goed bij dit boekje terecht. Dit geschrift, dat in 1520 verscheen,  is door Luther opgedragen aan paus Leo X. Zonder polemiek wil hij duidelijk maken wat er voor hem op het spel staat: niets minder dan de vrijheid waarover Paulus spreekt in zijn brief aan de Galaten. Luther vlecht zijn verhaal rond twee stellingen, die in hun paradoxale karakter precies samenvatten waar het om gaat.

Stelling 1 luidt: “Een christen is een zeer vrije heer over alle dingen, aan niemand onderworpen.”                                                                                                                       Stelling 2 luidt: “Een christen is een zeer dienstvaardige knecht van allen, onderworpen aan allen.”

De twee stellingen zijn gefundeerd in de vooronderstelling, dat de christen door een levensband met Christus, die in hem woont, is verbonden.                                                  In de lezing van dr. Dekker wordt uitgelegd wat Luther bedoelde, maar wordt ook de spiegel naar onszelf toe gekeerd. Welke bemoediging en welke aansporing komen vanuit het boekje van Luther op ons af? Zijn wij innerlijk vrije mensen en hoe verhouden christenen zich tot het maatschappelijk debat over vrijheid en de vrijheid van meningsuiting?                                                                                                                      Dr. W. Dekker is emerituspredikant. Hij is onder meer bekend van zijn werk over de theoloog Dietrich Bonhoeffer. In 2015 verscheen zijn boek “Tegendraads en bij de tijd, Verder in het spoor van Bonhoeffer”. Wij verheugen ons op een boeiende avond en een goede gedachtewisseling.

 

26 oktober 2016 – Creatieve avond
De eerstvolgende activiteit is de creatieve avond op woensdag 26 oktober, om 19:45 uur in de Herberg van Paulus.

 

12 oktober 2016 – Filmavond Luther
Op woensdag 12 oktober bekijken we met elkaar “Luther”, een mooie, spannende, en een uiteraard ook wel wat geromatiseerde film over het leven van Luther. De film wordt vertoond in de Herberg van Paulus. De zaal is om 19:30 open. De film begint om 19:45 en duurt twee uur.