Kerkgebouw december 2011

Jaarthema: “Zorg voor lijf en leden”

De startzondag was op 23 september in de Pauluskerk. Het programma is als volgt:

Donderdag 11 oktober, 20.00 uur Herberg van Paulus. Thema: In ‘verwachting’ van het leven… Inleiders: mw. Lieke van Bedijk, verloskundige in Eemnes, vertelt over haar werk; mw. Hennie en dhr. Gerard Huisman vertellen over het leven met en van hun gehandicapte zoon. De twee inleidingen vormen een aanzet tot een gesprek met alle aanwezigen, om ervaringen, zorgen maar ook (soms onverwachte) vreugde met elkaar te delen.

Woensdag 14 november, 20.00 uur Herberg van Paulus. Thema: Ons einde van het leven…? Inleiders: dr. Jan de Waard, verpleeghuisarts, vertelt over zijn werk; mw. Margriet Euwema en mw Carolien van Dam, oprichters en eigenaren van hospice Dôme in Amersfoort, vertellen onder andere over het leven en levenseinde in het hospice. Ook hier vormen de inleidingen een aanzet tot een breed gesprek.

Zondagavond 20 januari, 19.30 uur Pauluskerk. Thema: Met lijf en ziel. Zangavond onder leiding van en met Sjaak Verboom.

Zaterdag 16 februari. Excursie: we bezoeken onder andere museum Het Dolhuys in Haarlem.

Maart, huiskamergespreksavonden bij gemeenteleden thuis. Thema: het Heilig Avondmaal; de gemeente als het lichaam van Christus.

Zaterdag 18 mei en zondag 19 mei. Slotweekeinde; op zaterdag sport en spel voor jong en oud; op zondag de afsluiting van het jaarthema met een kerkdienst in de Pauluskerk. Het thema van de dienst: de gemeente als het lichaam van Christus (naar aanleiding van 1 Korinthe 12)

De jaarthemacommissie, Corine Blauwendraat, Janny Breunesse, Janny Frantsen, Pieter van de Graaf, ds. Wouter Klouwen