Kerkgebouw december 2011

Jaarthema: “Tijd hebben voor…”

Het jaarthema van het afgelopen seizoen was ‘tijd’, en wel onder de titel: ‘Tijd hebben voor…’
Bij het woord ‘tijd’ denken we in de eerste plaats aan de klok of aan de kalender. Hoe laat is het? Welke dag is het vandaag? Als je erover nadenkt, is dat eigenlijk heel abstract. Want wat is nou twee uur? Je kunt het niet vastpakken. Je kunt het ook niet zien of vastleggen. Voordat je het weet, is het alweer twee uur geweest. Maar je kunt ook op een andere manier over tijd spreken. Niet abstract met een tijdstip, maar concreet door wat er in de tijd gebeurt.
Zo spreekt de Bijbel over tijd, die gevuld wordt met ontmoetingen, tussen God en mens, tussen mensen onderling; tijd die gevuld wordt door wat we doen en zeggen. Tijd is er om gevuld te worden, van dag tot dag. ‘Dit is de dag, die de Heer ons geeft,’ zegt een lied. De dag krijg je om er te zijn voor Gods aangezicht en om de dag te vullen met daadwerkelijke presentie (tegenwoordigheid). Daarvoor krijgen we de tijd, al is het natuurlijk ook vaak zo dat we de dag of de tijd ook zomaar laten verglijden. Dat is dan toch zonde.
Het is een breed thema.
Op verschillende manieren is hier aandacht aan gegeven.
Na de startzondag op 29 september heeft ds. René van den Beld een drietal avonden over Openbaring verzorgd, met de vraag naar de eindtijd.
Verder was er in januari een avond over Bonhoeffer en in februari een excursie naar de Zandsculpturen in Elburg.
De jaarlijkse huiskamergesprekken en de verrassing in april/mei met betrekking tot historisch Baarn moesten helaas afgelast worden door het Coronavirus, net als de slotzondag op 17 mei.

Nadere informatie over het eventueel voortzetten van de activiteiten vindt u t.z.t. in Op de Hoogte en de Weekbrieven.

De jaarthemacommissie, Esther Bergman, José Kroon, Jeroen Toet en ds.Wouter Klouwen