De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is nog betrekkelijk jong. Op 1 mei 2004 gingen drie kerken samen officieel op in de Protestantse Kerk: de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland (Calvinistische traditie) en Evangelisch-Lutherse Kerk (Lutherse traditie).

PKN visie

 

 

Viering ‘Vieren en Verbinden’

Op 1 mei 2014 bestond de Protestantse Kerk in Nederland tien jaar. Het tienjarig bestaan wordt gevierd met een speciale kerkdienst. Op zondag 14 september 2014 in De Fontein te Nijkerk. Het thema van de kerkdienst sluit aan bij de Startzondag van 2014: Met hart en ziel – Vieren en verbinden.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft 2,1 miljoen leden. Daarmee is de PKN de grootste protestantse kerk in Nederland in termen van lidmaatschap, en een van de grootste religieuze geloofsgemeenschappen in Nederland. Een protestantse gemeente is te vinden in bijna elke stad en elk dorp in Nederland. Deze lokale kerken zijn op geloof gebaseerde gemeenschappen van mensen die verenigd zijn door hun geloof in Jezus Christus. De PKN telt bijna 1800 plaatselijke gemeenten en meer dan 2200 predikanten. Ongeveer 600 van deze predikanten zijn pastorale werkers in de zorg, gevangenissen en justitiële autoriteiten en in het leger.

Bron/meer lezen: Protestante Kerk Nederland