De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is nog betrekkelijk jong. Op 1 mei 2004 gingen drie kerken samen officieel op in de Protestantse Kerk: de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland (Calvinistische traditie) en Evangelisch-Lutherse Kerk (Lutherse traditie).

PKN visie

 

De Protestantse Kerk in Nederland heeft 1,7 miljoen leden. Daarmee is de PKN de grootste protestantse kerk in Nederland in termen van lidmaatschap, en een van de grootste religieuze geloofsgemeenschappen in Nederland. Een protestantse gemeente is te vinden in bijna elke stad en elk dorp in Nederland. Deze lokale kerken zijn op geloof gebaseerde gemeenschappen van mensen die verenigd zijn door hun geloof in Jezus Christus. De PKN telt bijna 1572 plaatselijke gemeenten en meer dan 2100 predikanten. Ongeveer 600 van deze predikanten zijn pastorale werkers in de zorg, gevangenissen en justitiële autoriteiten en in het leger.

Bron/meer lezen: Protestante Kerk Nederland