Kerkeraad

Home/Over ons/Mensen/Kerkeraad
De wijkkerkeraad is het bestuur van de Pauluskerk. Deze kerkeraad vergadert minimaal acht keer per jaar.

De ouderlingen en de diakenen vormen samen met de predikanten de leden van de wijkkerkeraad. Ouderlingen en diakenen worden uit de gemeente geroepen tot het ambt. De kerkeraad moet over belangrijke zaken de gemeente raadplegen, en zich tegenover de gemeente verantwoorden over zijn beslissingen.

De hervormde gemeente Baarn, bestaande uit de wijkgemeenten Calvijnkerk en Pauluskerk, kent ook een algemene kerkeraad, die wordt gevormd door leden uit de beide  wijkkerkeraden.

Kerkeraad 1800

Voorzitter

De heer J.A.C.R. de Koeijer.

Scriba

Mw. J.M. de Reuver
Postbus 109
3740 AC Baarn
e-mail: Scriba_Kerkeraad_ Pauluskerk_Baarn