Kerkenraad

Home/Over ons/Mensen/Kerkenraad
De wijkkerkenraad is het bestuur van de Pauluskerk. Deze kerkenraad vergadert minimaal acht keer per jaar.

De ouderlingen en de diakenen vormen samen met de predikanten de leden van de wijkkerkenraad. Ouderlingen en diakenen worden uit de gemeente geroepen tot het ambt. De kerkenraad moet over belangrijke zaken de gemeente raadplegen, en zich tegenover de gemeente verantwoorden over zijn beslissingen.

De hervormde gemeente Baarn, bestaande uit de wijkgemeenten Calvijnkerk en Pauluskerk, kent ook een algemene kerkenraad, die wordt gevormd door leden uit de beide wijkkerkenraden.

Voorzitter

De heer J.A.C.R. de Koeijer.

Scriba

Mw. J.M. de Reuver
Postbus 109
3740 AC Baarn
e-mail: Scriba_Kerkenraad_ Pauluskerk_Baarn