De wijkkerkenraad is het bestuur van de Pauluskerk. Deze kerkenraad vergadert ongeveer zes keer per jaar.

De ouderlingen en de diakenen vormen samen met de predikanten de leden van de wijkkerkenraad. Ouderlingen en diakenen worden uit de gemeente geroepen tot het ambt. De kerkenraad moet over belangrijke zaken de gemeente raadplegen, en zich tegenover de gemeente verantwoorden over zijn beslissingen.

De hervormde gemeente Baarn, bestaande uit de wijkgemeenten Calvijnkerk en Pauluskerk, kent ook een algemene kerkenraad, die wordt gevormd door leden uit de beide wijkkerkenraden.

Voorzitter

De heer J.A.C.R. de Koeijer.

Scriba

Mw. J.M. de Reuver
Stationsweg 16
3743 EN Baarn
e-mail: Scriba_Kerkenraad_ Pauluskerk_Baarn