De Raad van Kerken – Baarn is een plaatselijk interkerkelijk orgaan dat contacten legt en diverse activiteiten ontplooit. 

Onder de vlag van de Raad van Kerken – Baarn vallen ondermeer:  

  • Vesperdiensten op maandag tot en met woensdag in de Stille Week
  • Volkskerstzang in de Maria Koninginkerk aan de Maatkampweg op de zondagavond vóór Kerst
  • Cantatediensten door de Bach Cantorij Baarn
  • Werkgroep Sam2
  • Activiteiten door de commissie Veertigdagentijd
  • Deelname aan de Stille Tocht en kranslegging op 4 mei

Meer informatie vindt u op de website van de Raad van Kerken Baarn.