Op de Hoogte is een gezamenlijke uitgave van de Pauluskerk en de  Calvijnkerk.

Op de hoogte

Dit kerkblad verschijnt vierwekelijks. Het is niet het zoveelste kerkblad, maar een fris magazine-achtig blad in kleur, dat elke maand een thema heeft. Natuurlijk staat er nuttige informatie in die van belang is voor de gemeente. Maar er is meer. Bijvoorbeeld vaste rubrieken zoals het interview met een lokaal bekende Baarnaar of een bekende Nederlander die in Baarn woont. Of neem de kleine geloofsportretjes van gemeenteleden, een recensie van een boek/dvd/cd/website, een leuke puzzelpagina. Opmaak en inhoud maken het blad tot een echt magazine dat je graag leest en op tafel legt.

Een aanrader dus. Gemeenteleden betalen voor een abonnement € 22 per jaar, niet-gemeenteleden € 33 per jaar. Het abonnement kan worden aangevraagd via e-mail.

Kopij voor het kerkblad kunt u indienen (bij voorkeur via e-mail) bij redactie_pauluskerk_baarn of via de brievenbus van De Herberg van Paulus.