Naast de diensten op de zondagochtend zijn er in het kerkelijk seizoen Vespers (avondgebeden) op zondagavond. Van oudsher zijn de Vespers een van de getijdendiensten. De getijden stammen uit de kloostertraditie, die weer ontleend is aan de Joodse gebedsuren, driemaal per dag. Oorspronkelijk werden de Vespers gehouden om 18:00.

 

“Wie de getijden verzuimt wordt door de tijd overspoeld”
(Jan Wit)

 

De Vespers in de Pauluskerk beginnen om 19:30. Naast enkele elementen die ‘thuishoren’ in de Vespers, zoals het bidden van de psalmen en het zingen van het Magnificat (de Lofzang van Maria), geeft de Pauluskerk een eigen invulling aan de Vespers.

De Vespers en avonddiensten zijn vrij toegankelijk voor iedereen die het fijn vindt om in alle rust de zondag af te sluiten met een avondgebed.