Wij leven in een tijd waarin geloof en kerk veel van hun vanzelfsprekendheid verloren hebben. Waar halen wij de moed vandaan toch door te gaan? Daar is inspiratie voor nodig, zo beseffen wij vandaag de dag meer dan ooit. Wij trachten gestalte te geven aan de opdracht: ‘Gemeente van Jezus Christus’ te zijn. Daarom streven wij ernaar een open en uitnodigende gemeente te zijn. Wij bouwen aan een gemeenschap waar vragende en zoekende mensen onderdak vinden en met ons de intrigerende zoektocht van het geloof willen voortzetten.

Betrokken

De tradities van de kerk nemen we serieus, maar evenzeer het denken en de inzichten van de huidige tijd. In dit spanningsveld hopen wij dat er vanuit de Bijbel vonken overslaan, die richting en inhoud kunnen geven aan ons leven van nu. Onze gemeente is een geloofsgemeenschap, waarin we omzien naar elkaar, betrokken zijn bij elkaar, oog hebben voor de wereld waarin wij leven en waarin wij geroepen zijn tekenen op te richten van Gods Koninkrijk.