De diaconie zorgt voor hen die om hulp vragen, in de breedste zin van het woord, en voor hen die tussen wal en schip dreigen te raken bij de gebruikelijke hulpverleningsinstanties. Daarbij ondersteunt de diaconie specifiek lokale projecten, in Nederland en wereldwijd (het zogeheten werelddiaconaat).

De diaconie van de Pauluskerk en de diaconie van de Calvijnkerk vormen één geheel: de Centrale Diaconie.

Hebt u vragen of wilt u informatie hebben, dan kunt u contact opnemen met de scriba. Contactgegevens vindt u onderstaand.

Voorzitter

dhr J. Gaasenbeek

Scriba

e-mail Diaconie

Administrerend diaconaal medewerker

Dhr. A. Luijt
tel. 035-541 34 19

Bankgegevens:
NL05 INGB 0000 0456 17