Een enthousiast team van vrijwilligers staat elke zondag voor de kinderen en jongeren klaar: de allerjongsten worden opgevangen in de crèche, de kinderen in de basisschoolleeftijd en de jongeren t/m 15 jaar bezoeken de nevendiensten. Maar ook doordeweeks en door het jaar heen zijn er veel jeugdactiviteiten. Van praten over het geloof, samen spelletjes doen en het winterfeest tot films kijken en meedoen aan landelijke activiteiten.

Meer informatie over de jeugdactiviteiten vindt u op aparte pagina’s:

Crèche
Nevendiensten (kindernevendienst en tienernevendienst)
Jeugdactiviteiten
Catechese, kring 20+ en belijdenis

Jeugdpastoraat en Jeugdouderling

De jeugdouderling vertegenwoordigt de jongeren in de wijkkerkenraad en verricht pastorale taken. Zij is beleidsmatig en uitvoerend actief met het jeugdwerk.

Jeugddiaconaat en Jeugddiaken

In het jeugddiaconaat laten we zien dat vrijwilligerswerk behalve belangrijk ook heel leuk en gezellig is. De jeugd helpt ook bij de organisatie van de bloemen- en dankdienst. Er worden bloemen en planten ingezameld voor gemeenteleden die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, of levensmiddelen voor de voedselbank.

Hervormde Jeugdraad

De Hervormde Jeugdraad (HJR) is een actieve jongerengroep binnen de wijkgemeente Pauluskerk. De HJR volgt de trends in de maatschappij en bespreekt de invloed op geloof en kerk. Vandaar uit denkt de raad mee over het jeugdwerk en zet hij activiteiten op voor de jeugd: van crèche tot nevendienst; van jeugdpastoraat tot basiscatechese en belijdeniscatechisatie tot winterfeest.

Meedoen?

Lijkt het u leuk om mee te gaan draaien in ons team van vrijwilligers? Hebt u voorkeur voor een bepaalde leeftijdscategorie? Wilt u meer weten? Vraag dan vrijblijvend informatie bij Corine Blauwendraat tel. 06 426 98 107