De Hervormde Jeugdraad (HJR) is een actieve groep binnen de wijkgemeente Pauluskerk. We volgen de trends in de maatschappij en bespreken de invloed op geloof en kerk.

De HJR coördineert de activiteiten voor de jeugd:

Ook organiseren we ieder jaar het kinderkerstfeest samen met de Paaskerk.
De HJR bestaat uit de jeugdouderling, jeugddiaken, een tiener en een gemeentelid.

Jeugdouderling

De jeugdouderling vertegenwoordigt de jongeren in de kerkenraad en verricht pastorale taken. Zij is beleidsmatig en uitvoerend actief met het jeugdwerk.

Jeugddiaken

De jeugddiaken is lid van de kerkenraad en houdt zich bezig met diaconale activiteiten en betrekt de jeugd erbij in de uitvoering ervan.
De jongeren helpen bij de bloemen- en dankdienst.
De kinderen van de nevendiensten zetten zich in voor stichting Kamaria naar school.
De jeugd helpt ook bij de organisatie van de bloemendienst.

Meedoen?

Lijkt het je leuk om mee te gaan draaien in ons team van vrijwilligers? Heb je voorkeur voor een bepaalde leeftijdscategorie? Wil je meer weten? Vraag dan vrijblijvend informatie bij de jeugdouderling, Corine Blauwendraat, tel. 06 426 98 107