Stichting Baarn helpt Peris t.b.v. humanitaire (nood)hulp in het Roemeense dorp Peris. 

Tussen 1990 en 2019 is de stichting Baarn helpt Peris actief geweest met de hulp aan en samenwerking met het plaatsje Peris in Roemenië.

Vanwege veranderende omstandigheden zowel in Peris als in Baarn is in goed onderling overleg besloten de activiteiten te beëindigen en is de stichting opgeheven.

Met grote dankbaarheid kan worden teruggekeken op de vele jaren waarin we vanuit Baarn hebben mogen bijdragen aan de verbetering van de leefomstandigheden aldaar. Dank aan eenieder die daaraan heeft meegewerkt. Warme gevoelens en vele vriendschapsbanden blijven bestaan.