Stichting Baarn helpt Peris geeft humanitaire (nood)hulp in het Roemeense dorp Peris. De hulp die de organisatie biedt is mogelijk dankzij de vele vrijwilligers, sponsoren en donateurs.
Doelstelling

Sinds eind 1990 is de stichting Baarn helpt Peris actief in de hulp aan en samenwerking met het plaatsje Peris. Doelstelling is om structurele hulp tot stand te brengen door participatie in plaatselijke projecten. Daarin werkt de stichting samen met de plaatselijke belangenvereniging Prietenia (‘vriendschap’) en de lokale vereniging van boeren Gazsakor.

Foto: Perismarkt 2015: zaterdag 30 mei

Baarn heeft 26 jaar actieve hulp gegeven aan de gemeenschap in het dorp Peris. Met de opbrengsten van vele acties konden talloze projecten gefinancierd worden, onder andere het broodproject, medische hulpmiddelen, nieuwbouw scholen. In 2016 is afgesproken de (financiële) hulp te gaan afbouwen en de inwoners van Peris zelf de verantwoordelijkheid voor hun dorp te geven.

www.baarnhelptperis.nl