Midden in de week is er ‘Adempauze’. Een korte samenkomst in de vorm van een avondgebed.

In het winterseizoen is er Adempauze: wekelijks op woensdagavond, van 19.00 uur tot 19.30 uur, een moment van bezinning en gebed in de Herberg van Paulus. Je komt er op adem, met een kleine letter en met een hoofdletter. We zingen, luisteren naar een schriftlezing met korte overweging en doen voorbede voor kerk en samenleving. Na afloop gaan er kaarten als groet naar mensen die een bemoediging kunnen gebruiken.

In de brief aan de Filippenzen staan de bekende woorden: ‘Verblijdt u in de Here te allen tijde!’ En: “De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God”. Dat is precies wat we met de momenten van Adempauze willen doen: ons verblijden in de aanwezigheid van de Heer, en ons aan Hem toevertrouwen door in ons gebed bij Hem te brengen wat onze harten bezwaart.

  • Woensdag van 19:00 tot 19:30 uur
  • Vanaf de week na de startzondag in september tot eind april
  • In de Herberg van Paulus, tenzij anders vermeld

U bent allen van harte welkom!

Contact: Voorzitter_Adempauze