In deze roerige tijd is het helaas niet mogelijk om ons kerk– en gemeentezijn in te vullen op de manier waarop we dat gewend zijn.

Om één en ander wat beeldend te “verwoorden” heeft dominee Klouwen een kort filmpje opgenomen waarin hij het woord tot ons richt.

Omdat we geloven dat God aan tijd noch plaats gebonden is proberen we ook (en juist) in deze tijd een invulling te geven aan iets waar we als gemeente aan hechten, de eredienst.
In aangepaste vorm willen we de huiskamers binnenkomen om iets van het gemeentezijn vorm te geven.
Komende periode zullen de diensten in principe om 10 uur vanuit de Pauluskerk worden uitgezonden.

De diensten zijn te volgen (met beeld) via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1998-HG-Baarn-wijkgem-Pauluskerk of
(alleen geluid) via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10415
.

De ervaring leert dat live meeluisteren i.v.m. de grote drukte bij kerkomroep soms met wat haperingen gepaard gaat. U kunt het dan altijd later nog eens proberen.
Alle diensten zijn sowieso later nog te beluisteren en/of te zien.

Bij de dienst van zondag 31 mei, Pinksteren.

Pinksteren is in de kerk het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Het is in Israël vooral het feest waarop gevierd wordt dat de Here God de Tien Geboden gaf. Dat zijn niet twee invullingen die tegenover elkaar staan en elkaar uitsluiten. Integendeel. In beide gevallen gaat het er om dat het door God bevrijde volk leeft in de vrijheid en wandelt op de Weg die de Heer gebaand heeft. Je zou ook kunnen zeggen dat Pinksteren het feest van het Verbond is: Hij wil onze God zijn, wij mogen Zijn mensen, Zijn kinderen zijn. Dat is echter geen vanzelfsprekendheid. Hoe zijn wij dat? Waaruit blijkt dat? Hoe blijven wij dat, mens van God, waar wij uit het Verbond toch steeds weer weglopen en onze eigen wegen gaan? Het is het wonder van de Geest, het wonder van Gods onderhouding en bewaring.

Wij lezen Exodus 24: 1-8 en Hebreeën 13: 20-21.

In deze dienst verlenen muzikale medewerking: Hendrik Jan de Bie (orgel), Frans de Vries (trompet)
Gabriëlla Quakkelaar, Petra-Wil Klouwen, Jozias de Koeijer en Gert van der Vuurst (zang).

De orde van deze dienst is als volgt: Bemoediging – Schriftwoord – Lied 672: 1 – Gebed – Lied 672: 6 en 7 – Schriftlezingen – Psalm 95: 1 en 3 – Korte preek – Gebeden – Lied 705: 1, 2 en 3 – Zegen.