In deze roerige tijd is het helaas niet mogelijk om ons kerk– en gemeentezijn in te vullen op de manier waarop we dat gewend zijn.

Om één en ander wat beeldend te “verwoorden” heeft dominee Klouwen een kort filmpje opgenomen waarin hij het woord tot ons richt.

Omdat we geloven dat God aan tijd noch plaats gebonden is proberen we ook (en juist) in deze tijd een invulling te geven aan iets waar we als gemeente aan hechten, de eredienst.
In aangepaste vorm willen we de huiskamers binnenkomen om iets van het gemeentezijn vorm te geven.
Komende periode zullen de diensten in principe om 10:00 uur vanuit de Pauluskerk worden uitgezonden.

De diensten zijn te volgen (met beeld) via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1998-HG-Baarn-wijkgem-Pauluskerk of
(alleen geluid) via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10415
.

De ervaring leert dat live meeluisteren i.v.m. de grote drukte bij kerkomroep soms met wat haperingen gepaard gaat. U kunt het dan altijd later nog eens proberen.
Alle diensten zijn sowieso later nog te beluisteren en/of te zien.

 

Bij de dienst van zondag 9 augustus.

Paulus heeft verdriet om zijn broeders en zusters, de Israëlieten. Israël is het volk van het Verbond. Hoe kan Israël nu het Verbond miskennen? Deze vraag aan Israël is niet minder een vraag aan onszelf. We zouden het onszelf wel erg gemakkelijk maken als we Israël wegzetten en onszelf in Israëls plaats op de troon zouden zetten. Dat is in de geschiedenis van de kerk al te vaak gedaan. Israël blijft het volk van het Verbond. Dat is geen verdienste. Het heeft natuurlijk alles te maken met de God van Israël. Daarin ligt troost, ook voor ons, waar wij ontrouw zijn en aan God en onze naaste voorbijleven.

Voorganger in deze dienst is ds. Wouter Klouwen

Muzikale medewerking verlenen: Hendrik Jan de Bie, orgel – Jeanette Hogewoning, Anna Marie van Willegen,Wisse Zantema en Jan Albrecht, zang.

De orde van dienst is als volgt: Bemoediging en groet – Psalm 105: 1, 2 en 3 – Gebed – Psalm 105: 16 Schriftlezingen – Gezang 466: 1 en 3 (LB 1973) – Korte preek – Gebeden – Gezang 304 (LB 1973) – Zegen.