Specifiek voor oudere gemeenteleden organiseert de Pauluskerk diverse activiteiten die bijdragen aan een plezierig contact. Van een persoonlijk bezoek bij u thuis tot bijeenkomsten voor ontmoeting en gesprekken. Dit zijn de activiteiten: 
Verjaardagsmiddag

Vanaf uw 70e verjaardag ontvangt u jaarlijks een uitnodiging voor de Verjaardagmiddag, een gezellig samenzijn met andere jarigen in de Herberg van Paulus. Contactpersoon is mw J. Baggerman van Houweninge, tel. 542 13 38, e-mail contactpersoon_verjaardagsmiddag.

Donderdagmiddagsoos

In de Herberg van Paulus is elke donderdagmiddag gelegenheid elkaar te ontmoeten. De ingrediënten van de donderdagmiddagsoos zijn: samen spelletjes doen, met elkaar praten en regelmatig een bijzondere activiteit. Deze bijeenkomsten staan open voor ieder die maar wil. Dus ook voor bezoekers uit andere kerkgenootschappen. Ook mensen jonger dan 65 jaar zijn hier van harte welkom. Contactpersoon is mw. Alie van der Vuurst-Cnossen, tel. 035-541 70 53, e-mail contactpersoon_donderdagmiddagsoos.

Kerktaxi

Voor ouderen en minder mobiele gemeenteleden die niet zelfstandig naar de kerkdiensten kunnen komen, is de kerktaxi een uitkomst. De kerktaxi rijdt op zondag voor de eredienst van 10:00 uur en de eventuele avonddiensten van 19:30 uur.

HVD (Hervormde Vrouwendienst)

De HVD is al sinds 1960 actief binnen de Hervormde Gemeente van Baarn. Zij richt zich op de ouderen vanaf 75 jaar van zowel wijkgemeente Pauluskerk als Calvijnkerk. Dit is wat de HVD doet:

 • (Verjaardags)bezoeken
  Gemeenteleden die hun 75e verjaardag vieren, krijgen een verjaardagsbezoekje van de HVD. Op hun 80e verjaardag bezoekt de HVD hen nogmaals, en vanaf deze 80e verjaardag vindt dit bezoekje jaarlijks plaats. Mocht de jarige liever geen bezoek willen ontvangen, dan stuurt de HVD een verjaardagskaart. Gemeenteleden die buiten Baarn in een zorginstelling verblijven, krijgen op hun verjaardag eveneens een kaart van de HVD.
  Naast deze verjaardagsvisites bezoekt de HVD ook oudere gemeenteleden die weinig tot geen bezoek krijgen.
 • Ouderenmiddag
  Jaarlijks worden in de maand september gemeenteleden van 75 jaar en ouder uitgenodigd voor een gezellige en ontspannen middag in de Herberg van Paulus. De middag heeft een afwisselend programma, waarbinnen ook veel tijd wordt ingeruimd voor onderlinge ontmoeting. Na een gezamenlijke broodmaaltijd wordt de middag afgesloten met een korte dagsluiting door afwisselend een predikant van de Pauluskerk of de Calvijnkerk.
 • Kerstattentie
  Ongeveer één week voor kerst ontvangen alle thuiswonende gemeenteleden van 75 jaar en ouder een plantje, het tijdschrift Elisabeth en een kerstboodschap van één van bovengenoemde predikanten.
  Ouderen in de zorgcentra ontvangen een kerstattentie via de gezamenlijke kerken.
Meedoen?

De medewerksters van de HVD ontmoeten elkaar maandelijks op de vierde dinsdagmorgen in de Herberg van Paulus. Nieuwe medewerksters zijn hartelijk welkom! Contactpersoon: mw. H. Hulst, tel. 541 34 27, e-mail contactpersoon_HVD.