Als u de kerk, haar activiteiten en haar voortbestaan een warm hart toedraagt en dit ook financieel tot uitdrukking wilt brengen, staan u verschillende mogelijkheden ter beschikking.

Geef collectezakken

Geef:

  • In de wekelijkse collecten tijdens de kerkdiensten
  • Periodiek voor een bepaald doel, bijvoorbeeld van de diaconie
  • Via uw testament (bij een notaris of op internet kunt u informatie krijgen over de mogelijkheden)
  • Het rekeningnummer van de Kerkrentmeesters is NL95 INGB 0000 0396 32

De Pauluskerk is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften aan de Pauluskerk aftrekbaar zijn voor de belasting.