Was Jezus getrouwd? Wat is er mis met godenbeelden? Welke talen sprak Jezus? Veel mensen hebben vragen over de Bijbel, soms naar aanleiding van actuele discussies, soms vanuit een persoonlijke insteek. Diverse docenten Bijbelwetenschappen van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) gaan in een interactieve blog in op allerlei vragen die leven bij een breed publiek.

Zo ging de eerste Bijbelblog (22 april 2015) van Dineke Houtman over de vraag: ‘Welke taal sprak Jezus?’ In een volgende blog ging Annette Merz in op de vraag: ‘Was Jezus getrouwd? En zo ja met wie?’ Een vraag die voortkomt uit de bekende theorie dat Jezus een relatie had met Maria Magdalena.

De vragen worden op een begrijpelijke en duidelijke manier beantwoord. Er wordt uitleg gegeven over de historische, culturele en theologische betekenis van teksten. Deze teksten fascineren mensen al duizenden jaren. Ze zijn nog steeds van invloed, als cultureel erfgoed van onze samenleving, of als basisteksten van het joodse en christelijke geloof. De antwoorden van de bijbelwetenschappers beschrijven de grote lijnen en houden rekening met de stand van het internationale wetenschappelijke Bijbelonderzoek waarin de PThU een grote rol speelt.

De Bijbelblogs zijn te vinden op www.pthu.nl/bijbelblog.