Bijbelkringen en gesprekskringen

Home/Wij doen…/Activiteiten/Bijbelkringen en gesprekskringen
Ook in het seizoen 2013 – 2014 zijn er weer verschillende Bijbelkringen en gesprekskringen.
Gelijkenissen

De Bijbelkring van ds. W. Klouwen en de heer W. Verhoek komt ook dit seizoen eenmaal per maand samen. Dit jaar willen we zes gelijkenissen uit de evangeliën behandelen. Waarom vertelt Jezus gelijkenissen? Hoe moeten we de gelijkenissen verstaan en wat zeggen ze ons vandaag de dag? De eerste bijeenkomst is donderdag 3 oktober 2013 om 20:00 in De Herberg van Paulus.

Genesis

Deze Bijbelkring komt op de maandagmiddag samen. Dit jaar lezen we gedeelten uit Genesis. De eerste bijeenkomst is op maandag 30 september 2013, van 14:30 tot 16:30 uur in De Herberg van Paulus.

Sta op en wandel

In 2011 verscheen het boek Sta op en wandel van ds. Klouwen. De kaft van dit bijzondere boek vertelt over de inhoud het volgende:

“Wat je ook van de bijbel maakt en op welke manier je de bijbel ook leest: wat het boek vertelt, kán gewoon niet. Dat maakt het tot een boek dat velen nog maar moeilijk serieus kunnen nemen. Heeft de bijbel zijn geloofwaardigheid niet voorgoed verloren?

Maar is die onmogelijkheid een groot probleem? Behoort dat onmogelijke niet juist tot de wezenlijke boodschap die de bijbel ons wil vertellen: een God die niet kan, Gods wonderlijke daden die niet kunnen en geloof dat onmogelijk is?

Sta op en wandel laat zien hoe het leven van de gemeente een leven is in dat onmogelijke geloof. Verkondiging, gebed en lied, doop en begrafenis, avondmaal en huwelijk wijzen naar het ene onmogelijke, maar oorspronkelijk werkelijke dat de bijbel ons wil vertellen: de opstanding uit de doden.”

De gesprekskring over Sta op en wandel komt in 2014 samen op de volgende data: 14 januari, 11 februari en 11 maart, elke keer om 20:00 uur in De Herberg van Paulus.

Kring: ‘God anders?’
Misschien is het u wel eens overkomen. U was met iemand aan de praat. Het liep zo, dat die ander vertelde over de ontwikkeling die hij had doorgemaakt als gelovige en kerklid.

God anders

Diverse dingen bleken daarin een rol te hebben gespeeld: gezin en familie, woonplaats en verhuizingen, de eventuele levenspartner, gelukkige en verdrietige gebeurtenissen, een bepaalde predikant, vormingswerk van de kerk, een bijzonder boek, enz. Wat ook opviel was de andere plaats die geloof en kerk nú innemen vergeleken met vroeger. Het kerkelijk leven zelf heeft heel wat veranderingen gekend. De openheid van de ander maakte misschien een dergelijk verhaal ook bij u los.

In het gespreksboekje ‘God anders?’ vertellen zeven medechristenen openhartig over de ontwikkeling die zij doorgemaakt hebben (en nog doormaken) wat betreft geloof en kerk.

In vier bijeenkomsten willen ds. W. van de Woord en ds. J. Haakman hierover met geïnteresseerde gemeenteleden nadenken. Kennismaking met verscheidenheid in inzicht en geloofservaring van anderen – schrijvers en medekringleden – kon wel eens opbouwend zijn voor de weg die je zelf als gelovige gaat.

De kringavonden 2014 worden gehouden op de dinsdagen 21 januari en 4 maart, van 20:00 tot 22:00 uur, in De Herberg van Paulus. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich met behulp van het boekje voorbereiden op de bijeenkomsten.