In Nederland wordt het huwelijk gesloten in het gemeentehuis. Voor veel christenen is daarna de eerste gang als getrouwd paar naar de kerk, om daar de zegen van God over hun huwelijk te vragen. In de Pauluskerk kan dit gebeuren in een speciale kerkdienst op de huwelijksdag. Het paar kan er ook voor kiezen de zegen van God te vragen in het midden van de christelijke gemeente in de zondagse eredienst.

Kerkdienst huwelijksdag

Als wordt gekozen voor een speciale kerkdienst op de huwelijksdag, is het verstandig om ruim van te voren (minimaal drie maanden) contact op te nemen met de predikant en met de koster.

Met de koster regelt u de reservering van de kerk, de organist, de bloemen en dergelijke praktische zaken.

Met de predikant hebt u in de aanloop naar de huwelijksdienst een aantal gesprekken. In die gesprekken gaat het om nadere kennismaking, bezinning op het christelijk huwelijk, de achterliggende motivatie om de zegen van God te vragen, en de invulling van de dienst. Predikant en bruidspaar bereiden samen de dienst voor door Bijbelgedeelten en liederen uit te kiezen. Er is in de dienst ruimte voor persoonlijke accenten, zoals muziek, een gedicht of een persoonlijke bijdrage van familie of vrienden. Mogelijk zal de ouderling van dienst aan één van de gesprekken deelnemen. Van hem/haar ontvangt u in de huwelijksdienst een trouwbijbel. De collecte tijdens de dienst is bestemd voor een diaconaal doel.

Partners van hetzelfde geslacht bewandelen dezelfde weg voor de inzegening van hun huwelijk.

Verschillende tradities

Het komt voor dat de huwelijkspartners niet uit dezelfde kerkelijke traditie komen. Het is mogelijk om in dat geval tot een viering te komen waarin recht gedaan wordt aan beide tradities, bijvoorbeeld doordat van beide kerkgenootschappen de voorgangers samen de dienst leiden. Het is raadzaam bijtijds beide voorgangers te betrekken bij de voorbereiding van de viering, zodat er voldoende gelegenheid is om gezamenlijk overleg te voeren.

Geen huwelijksdiensten in Stille Week

In de week voor Pasen biedt de Pauluskerk geen mogelijkheid voor huwelijksdiensten in verband met het bijzondere karakter van deze week.

Kosten

Het gebruik van de kerk brengt uiteraard kosten met zich mee. U kunt de tarieven vinden onder Verhuur.