Een opmerkelijk onderdeel van het kerkmeubilair is de overhuifde hofbank van de koninklijke familie,
die daar is geplaatst door koning-stadhouder Willem III (1650 – 1702).

Boven de hofbank is het wapen van Willem III aangebracht.