Sinds zondag 27 mei 2018 is de Pauluskerk officieel een Groene Kerk. De bewuste dag was de slotzondag van het jaarthema ‘de Groene Pauluskerk’, en als apotheose bevestigde kerkrentmeester Piet Hein Zijtveld het bordje ‘Groene Kerk’ naast de deur.

In het kader van het jaarthema zijn de leden van de Pauluskerk in het seizoen 2017/18 bezig geweest met het onderwerp duurzaamheid. Met vragen als: hoe gaan we als kerkelijke gemeente en als christen om met de schepping? Hoe gaan we vervuiling en misbruik tegen? Hoe zorgen we ervoor dat de producenten van onze levensmiddelen en gebruiksartikelen een eerlijk inkomen hebben? In het kader van die laatste vraag was er een avond georganiseerd over ons dagelijkse kopje koffie, de impact van koffieteelt op het milieu en wat de koffieboer met zijn harde werken verdient.

Het grootste project binnen het jaarthema was het verduurzamen van de elektriciteit die de Pauluskerk gebruikt. Zonne-energie is een logische keuze, maar zonnepanelen kunnen niet op het dak van de kerk geplaatst worden zonder het aanzien van het monumentale gebouw aan te tasten. Er werd daarom aangehaakt bij het project OnzeZon. Dit is een initiatief om op het dak van de zoutloods van Rijkswaterstaat – gelegen aan de Amsterdamsestraatweg in Baarn – 1100 zonnepanelen te leggen. De Pauluskerk heeft hierin geparticipeerd met 40 zonnepanelen, die naar verwachting 10.000 kWh per jaar zullen produceren. Om het rendement van de investering in deze panelen te verhogen, is er een sponsoractie gehouden onder de gemeenteleden. Het resultaat mag er zijn: alle 40 panelen zijn gesponsord.