Voor inschrijving als gemeentelid en wijzigingen door verhuizing, geboorte, overlijden, huwelijk en echtscheiding kunt u terecht bij het kerkelijk bureau in De Herberg van Paulus. Door de scheiding van kerk en staat worden wijzigingen niet meer automatisch doorgegeven. Alle nieuw ingekomen leden ontvangen een welkomstbrief en een uitnodiging voor een kennismakingsbijeenkomst. Ook kunt u er terecht voor de aanschaf van collectemunten of met vragen over uw lidmaatschap van de kerk.

Contactgegevens

E-mail: kerkelijk bureau Pauluskerk Baarn