“Wat was ik blij met alle kaarten die ik heb ontvangen toen ik in het ziekenhuis was opgenomen. Heel hartelijk dank voor uw meeleven. Het heeft mij goed gedaan.”

‘Heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf’ leerde Jezus ons. Als mensen hebben wij dus de opdracht van Jezus om elkaar lief te hebben. Dat kan niet zonder omzien naar elkaar. Meeleven met mensen, met onze naaste. Dichtbij en ver weg. In Mattheus 25 vertelt Jezus dat God liefhebben en je naaste liefhebben met elkaar verbonden zijn: wat we voor onze naaste hebben gedaan, ook als het iets kleins is, hebben we voor Hem gedaan. Maar wat kun je doen voor je naaste? Dit bijvoorbeeld:

• Stuur een (digitaal) kaartje
• Verblijd iemand eens met een bezoekje
• Maak een wandeling met een oudere
• Lees een boek voor aan een ziek kind
• Geef geld voor een diaconaal doel
• Verricht kerkelijk vrijwilligerswerk
• Toon in vreugde en verdriet persoonlijke belangstelling voor een ander