Pastoraat is het omzien naar elkaar in het licht van Jezus Christus.

Niet alleen op zondag in de kerk, maar op alle dagen van de week. In de Pauluskerkgemeente zijn pastorale teams actief. Elk team bestaat uit een predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers. Het pastoraat is gericht op persoonlijke aandacht en begeleiding.

Als u bezoek op prijs stelt, neem dan contact op met de predikant.