Omzien naar elkaar. Niet alleen op zondag in de kerk, maar op alle dagen van de week. In de Pauluskerkgemeente zijn twee pastorale teams actief. Elk team bestaat uit een predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers. Het pastoraat is gericht op persoonlijke aandacht en begeleiding.

De pastoraatmedewerkers weten wat er allemaal in een mensenleven kan spelen. Omzien naar elkaar in het licht van Jezus Christus betekent voor hen: er voor de mensen zijn, luisteren naar en bidden met hen.

De leden van het pastoraat bezoeken gemeenteleden die het moeilijk hebben door bijvoorbeeld ziekte of rouw. Indien nodig kan het team doorverwijzen naar professionele hulpverleners. Maar ook bij vreugdevolle gebeurtenissen, zoals geboorte of huwelijk, brengt het team een bezoekje en deelt in de blijdschap.

Het Pastoraat verzorgt tevens:

De contactgegevens van beide teams vindt u onder Pastoraat.