In de Pauluskerk zijn ruim 250 vrijwilligers actief. Ze werken allemaal pro Deo (Latijn: ‘voor God’), dus zonder er geld voor te krijgen. Van een paar uurtjes per jaar tot enkele dagdelen per week zetten deze vrijwilligers zich in voor de Pauluskerkgemeente.

Jacomien (1981): ‘Toen mijn dochter naar groep 1 ging, ben ik begonnen als leiding van de kindernevendienst. Het jeugdwerk is voor mij erg belangrijk, mijn dochter vindt het héél leuk en ik leer bij haar en haar vriendjes/vriendinnetjes om de Bijbelverhalen op hun niveau uit te leggen.’

Motieven

Iedere vrijwilliger heeft zijn eigen reden om werk te doen zonder daarvoor geld te krijgen. De motieven hiervoor zijn zeer divers: mensen helpen, nieuwe ervaring opdoen, vaardigheden ontwikkelen en onderhouden, nieuwe mensen leren kennen, helpen de gemeente in stand te houden, eigen talenten onbaatzuchtig inzetten, uit dankbaarheid iets doen voor een ander, verantwoordelijkheidsbesef, gemeenschapszin.

Veel terreinen

De vrijwilligers van de Pauluskerk bezoeken zieken, passen op de kerk tijdens de openstelling, zingen in het gelegenheidskoor, leiden de kindernevendienst, rijden ouderen van en naar de kerk, beheren de financiën, onderhouden de website. En dit zijn nog maar enkele voorbeelden. Zonder alle vrijwilligers zou de kerk niet goed kunnen functioneren.

Wat kunt en wilt u doen in de kerk?

De Pauluskerk is blij met de inzet van de vele vrijwilligers. Zij wil graag dat iedereen zich met de eigen talenten op de juiste plek kan inzetten. Staan er bij de Vacatures geen bij u passende functies, maar wilt u wel iets doen? Informeer dan vrijblijvend of u kunt helpen.

Bijvoorbeeld:
• De vouwploeg die de mailings verzorgt
• Een dagdeel oppassen in de Pauluskerk, die dagelijks open is voor bezoekers.
• De knutselmiddagen voor de kinderen (herfst, Pasen, Kerst)
• Het werk van de koster

De scriba kan u doorverwijzen naar de contactpersoon.