Elke zondag zijn er bloemen in de kerk. Op de meeste zondagen siert een gangbaar boeket de avondmaalstafel, op bijzondere dagen staat er een liturgisch bloemstuk. Een groep vrijwilligers zorgt bij toerbeurt voor de bloemen.

Bloemengroet

Elke zondag gaan de bloemen uit de kerk als teken van verbondenheid en met een groet naar iemand binnen of buiten de gemeente. Ter bemoediging, omdat iemand ziek is, iets verdrietigs meemaakt of om een andere reden het moeilijk heeft. De bloemengroet kan ook een felicitatie zijn voor iemand die iets moois of gelukkigs meemaakt, bijvoorbeeld een geboorte of jubileum.

Omzien naar elkaar, weten dat je met elkaar verbonden bent in goede, maar ook in minder goede tijden. Kent u iemand bij wie een bloemengroet welkom is? Suggesties kunt u doorgeven aan de predikant.

Liturgisch bloemstuk
Bij bijzondere diensten verzorgt de Liturgische Bloemencommissie een liturgische bloemstuk. Een aantal vrijwilligers heeft speciaal hiervoor een cursus gevolgd. De kleuren en aantallen, het karakter van de bloemen en planten, het lijnenspel en de gebruikte materialen worden allemaal gebruikt voor hun specifieke betekenis en symboliek. Een liturgisch bloemstuk heeft altijd een relatie met het thema van de dienst.

Kleuren

Bij het creëren van een liturgische bloemstuk worden de kleuren van het kerkelijk jaar gevolgd.

Wit
Symbool voor zuiverheid, reinheid en licht. Bloemstukken met witte bloemen zijn er met Kerst, op Witte Donderdag, van Pasen tot Pinksteren en de eerste zondag na Pinksteren. Wit wordt ook gebruikt bij doop- en belijdenisdiensten, huwelijksinzegeningen en uitvaarten.

Paars
Ingetogenheid, soberheid, inkeer en droefheid horen bij paars, de kleur die dan ook gebruikt in de Veertigdagentijd en soms op Goede Vrijdag. Paars staat ook voor hoop, dat het goede overwint. Op drie van de vier Adventszondagen voert paars de boventoon. Soms wordt bij uitvaarten paars gebruikt.

Roze
Deze kleur symboliseert het licht dat doorbreekt. De kleur van blijdschap en ingetogenheid. Het paars van Advent of de Veertigdagentijd wordt gemengd met het wit van de aankomende feesten Kerst en Pasen. Roze kan gebruikt worden op de derde zondag van Advent en op de vierde zondag van de Veertigdagentijd. In de Pauluskerk wordt deze kleur niet gebruikt.

Rood
Niet alleen de kleur van de liefde, maar ook van het lijden van Jezus Christus. Op Palmzondag is er een rood liturgisch bloemstuk. Rood verwijst ook naar de Heilige Geest, de kleur die gebruikt wordt tijdens het Pinksterfeest en bij de bevestiging van ambtdragers.

Groen
Groen is de kleur van hoop, groei, toekomst, leven. Groen drukt verwachting uit: “Eens komt de grote zomer.” De kleur groen wordt gebruikt vanaf de tweede zondag na Pinksteren en de zondagen van Epifanie tot de Veertigdagentijd.

Zwart
Zwart is het symbool van de dood, rouw, dwaling, duisternis en zonde. Wordt gedragen tijdens begrafenissen. In Erediensten is zwart de liturgische kleur voor Goede Vrijdag.