Kerkbalans is de gezamenlijke actie van vijf Nederlandse kerken voor de geldwerving ten behoeve van de plaatselijke parochies, gemeenten en kerken. Het rekeningnummer van Kerkbalans voor de Pauluskerk is: NL89 INGB 0007 3558 68.

Doneer via iDEAL

De Actie Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. Vijf kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Het is de grootste financiële inzamelingsactie van Nederland. We halen miljoenen op, doordat leden en vrijwilligers goed samenwerken. Al het geld komt ten goede aan de plaatselijke kerk. Een onmisbare bron van inkomsten voor een onmisbare pijler van de samenleving. Deze vorm van geldwerving is voor de deelnemende kerken verreweg de grootste bron van inkomsten, en onontbeerlijk voor het voortbestaan van deze kerken.
ACTUEEL:
Wanneer u aan de kerk een “periodieke schenking” doet, dat wil zeggen: wanneer u zich voor enkele jaren committeert, kunt u meer geven zonder dat het u extra geld kost.
Het werkt zo:

  • U vult het formulier overeenkomst periodieke gift in, onder andere met het bedrag dat u ieder jaar, gedurende tenminste vijf jaren, aan de kerk wilt geven. Ook als u uw Kerkbalansformulier al hebt ingeleverd, kunt u dit gewoon doen. Het formulier voor de overeenkomst is ook beschikbaar bij de kerkrentmeesters.
  • Geef het formulier in een gesloten envelop (gericht aan de kerkrentmeesters) af aan een ambtsdrager.
  • De kerkrentmeesters ondertekenen het formulier en geven het aan u terug.
  • Bewaar het ondertekende formulier goed! De belastingdienst kan u vragen om een kopie.
  • U geeft het jaarlijks geschonken bedrag aan bij uw belastingaangiftes over deze vijf jaren.
  • U krijgt van de belastingdienst uw inkomstenbelasting over het geschonken bedrag terug.
Een rekenvoorbeeld. Stel, u geeft € 1000 aan de kerk. De inkomstenbelasting die u hierover hebt betaald (bijvoorbeeld 42%), krijgt u het volgende jaar terug. Netto hebt u dus € 1000 – € 420 (42%) = € 580 betaald.U wilde echter € 1000 geven. Wanneer u nu € 1750 aan de kerk overmaakt, krijgt u van de belastingdienst € 720 terug. Per saldo betaalt u nu ongeveer het bedrag dat u van plan was, maar de kerk krijgt maar liefst 75% meer! Op deze manier zijn de begrotingstekorten van onze kerk heel snel weg te werken!

Het formulier vraagt om vermelding van de officiële naam van onze gemeente. Dat is: Hervormde gemeente Pauluskerk Baarn.

Ook moet het nummer worden ingevuld waaronder onze kerk bekend is bij de belastingdienst (het zogeheten RSIN = Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer). Dat nummer is: 2704778.

In vijf jaar kan er veel gebeuren. Stel dat u werkloos wordt, of om een andere reden minder geld te besteden krijgt. U hebt met deze regeling het recht uw periodieke betalingen te stoppen, en behoudt dan toch de terugontvangen belasting.

Hebt u nog vragen? Of wilt u graag hulp hebben bij het invullen? De kerkrentmeesters staan voor u klaar via e-mail.