Tijdens de erediensten in de Pauluskerk wordt zorgvuldig aandacht besteed aan de muziek, zowel aan de te zingen liederen als aan de te spelen muziek. Voor de begeleiding van de gemeentezang wordt er meestal gebruik gemaakt van het Flentrop-orgel.

In de erediensten wordt gezongen uit het nieuwe Liedboek voor de Kerken (2013), en incidenteel een lied dat dan op de Weekbrief staat.

De Pauluskerk maakt sinds september 2013 ook gebruik van een eigen boekje met Liturgische Gezangen. Hierin staan o.a. verschillende ordinaria (gezongen vaste onderdelen van de dienst) en acclamaties.

De Pauluskerk heeft een professionele organist in dienst.

Aan speciale diensten wordt medewerking verleend door een gelegenheidskoor. Dit koor wordt geleid door Karel Huijgen. De repetities zijn vanaf 6 weken voor een kerkelijke feestdag op woensdag om 20.00 uur in de Herberg van Paulus. Nieuwe leden zijn van harte welkom. U kunt zich opgeven bij Janny Frantsen (jannyfrantsen [at] online [dot] nl).

Nadere informatie is te vinden in Op de Hoogte en in de Weekbrief.