Aan de Pauluskerk is een professionele kerkmusicus verbonden.

Deze musicus leidt de gemeentezang tijdens de erediensten.

 

Profiel Hendrik Jan de Bie
Hendrik Jan de Bie studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, studeerde orgel Piet van der Steen in Utrecht en aan het Rotterdams Conservatorium bij Ben van Oosten. Hij is docent aan de Academie Theologie van de Christelijke Hogeschool Ede. Sinds 1 juli 2015 is hij in dienst getreden als organist van de Pauluskerk.

Wim de Bie achter het orgel