Catechese betekent: kerkelijk onderwijs. Door dit onderwijs kunnen jongeren zaken over het geloof leren, zodat hun geloof verder gevormd en verdiept wordt.

Basiscatechese

Dit basisonderwijs is voor kinderen van 10 – 12 jaar. Deze groep leert allerlei zaken die van belang zijn in het geloof en de kerk. Hoe de Bijbel in elkaar zit, wat de sacramenten doop en avondmaal inhouden, hoe het in de eredienst er aan toegaat en nog veel meer. We beginnen na de startzondag in september en stoppen vóór de Stille Week. In de schoolvakanties is er geen les. De kinderen die de cursus twee jaar hebben gevolgd ontvangen een certificaat.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de jeugdouderling, Corine Blauwendraat, tel. 06 426 98 107.

Catechese 12+ en 15+

Na de basiscatechese kunnen de jongeren doorgaan met de catechese vanaf 12 jaar. Iedere dinsdag in oktober, november, februari en maart. Ieder jaar hebben we een nieuw thema, we werken in twee groepen op dezelfde tijd (12+ en 15+)

Voor informatie kunt u contact opnemen met de jeugdouderling, Corine Blauwendraat, tel. 06 426 98 107.

Geloofsgesprekken

Voor de jongeren die zich verder willen verdiepen in het geloof, na de catechese, organiseren we geloofsgesprekken. Dit zou in aanloop kunnen zijn naar het doen van Openbare Geloofsbelijdenis, echter dat is niet het doel op zich. Voor informatie kunt u contact opnemen met de predikant.