Catechese betekent: kerkelijk onderwijs. Door dit onderwijs kunnen jongeren zaken over het geloof leren, zodat hun geloof verder gevormd en verdiept wordt.

Basiscatechese

Dit basisonderwijs is voor kinderen van 10 – 12 jaar. Deze groep leert allerlei zaken die van belang zijn in het geloof en de kerk. Hoe de Bijbel in elkaar zit, wat de sacramenten doop en avondmaal inhouden, hoe het in de eredienst er aan toegaat en nog veel meer. We beginnen na de startzondag in september en stoppen vóór de Stille Week. In de schoolvakanties is er geen les. De kinderen die de cursus twee jaar hebben gevolgd ontvangen een certificaat.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de predikanten.

Catechese 12+

Na de basiscatechese kunnen de jongeren doorgaan met de catechese voor 12 jaar en ouder. Daar wordt dieper op de stof ingegaan met een gevarieerd aanbod van onderwerpen. De 12+-groep heeft vier blokken van vier bijeenkomsten, waarbij elk blok wordt afgesloten met een bijzondere activiteit: eten met elkaar, een uitstapje maken of een film bekijken.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de predikanten.

Kring 20+

Elke tweede zondag van de maand, om 20:00 uur, komt de kring 20+ samen in de Torenkamer van de Pauluskerk. Dit is een kring van jonge mensen tussen de 20 en de 30 jaar die met elkaar een boek lezen, een film bekijken of een Bijbelstudie doen en naar aanleiding daarvan met elkaar doorpraten over leven en geloven. Dit jaar lezen we het boek van dr. W. Klouwen Sta op en wandel.

Belijdenis

Wie er over denkt belijdenis te doen, kan contact opnemen met de predikanten.