Wilt u een schort voordoen en een mondkapje, wilt u de handen wassen en dan de zieke geen hand geven? Het kan je overkomen. De zieke ligt in quarantaine, in afzondering als een kleinood achter glas bij de juwelier. Hij ligt daar om te genezen. Bacteriën van buiten zullen dat zeker belemmeren. Het woord betekent in het Frans: veertigtal. Het woord drukt goed uit wat met vasten, in de veertigdagentijd, wordt bedoeld. De ziel en het lichaam gaan vrijwillig in quarantaine. Wat te denken van mensen die echt in quarantaine moeten, omdat ze op de vlucht zijn of echt honger hebben. Zo’n quarantaine moet met alle macht te lijf worden gegaan. Dat gebeurt bijvoorbeeld door de vastenactieprojecten!

In de Veertigdagentijd kiest men er vrijwillig voor niet aangeraakt te willen worden door de overmatigheid van deze cultuur. Niet alleen het vele eten dat je aantrekkelijk op iedere straathoek onder de neus wordt gewreven, ook de tijdsbesteding zou wel eens in quarantaine kunnen.Wat is er de komende tijd echt belangrijk? Het leven begint bij veertig, dan word je geacht te weten wat er in het leven echt van waarde is, de eerste deuken in leven zijn dan vaak al opgelopen. Veertig dagen wachtte Mozes op de Tien Woorden en veertig jaar trok het volk Israel door de woestijn. Veertig dagen werd Jezus door de duivel in de woestijn beproefd toen kwam hij bij de kern: Ik ben de gezondene van de Vader en hij werd gedoopt. Hij onderging de doop. Hij ging onder na veertig dagen en kwam op uit het water en een duif streek neer en een hemelse Stem noemde hem: Zoon van het welbehagen! Veertig, je komt het steeds veelzeggend in de Bijbel tegen.

Veertig, het is gemakkelijk opgeschreven, maar het is niet eenvoudig om aan het vastenritme te voldoen. Dat is ook niet de bedoeling. Iets ontzeggen, is altijd moeilijk, totdat je gaande de weg in de Veertigdagentijd er wat voor terug gaat krijgen. Al was het maar een paar kilootjes eraf, rust, tijd voor bezoek, een goed boek (de Bijbel?!) te lezen, de veertigdagenkalender te volgen, of je voor te nemen elke zondag gewoon ter kerke te gaan, desnoods met een zwaar hoofd na de zaterdagavond…

In quarantaine gaan, vasten naar lichaam en ziel, ook andere godsdienstige tradities kennen het principe. In de Veertigdagentijd, net zoals in Advent, wordt men zich bewust: het is niet zomaar feest. Het wordt niet voor niets óók de lijdenstijd genoemd. De Mattheüs Passion herinnert ons daar zeer terecht aan! Hoe het zij, er is spraken van voorbereiding én van leren wachten. Geduld is een schone zaak. De tijd gaat snel, maar loopt niet onopgemerkt “vol”. Veertigdagentijd is een leertijd. Het is wachten op 40 PLUS. Op PASEN

René van den Beld
17 februari 2016