Vorig jaar hebben we u bericht over de oproep, die ons als centrale diaconie via ds. Lieuwe Schaafsma bereikte.
Hij vroeg ons toen om een bijdrage voor de aanschaf van een aangepaste computer en voor technische aanpassingen aan de rolstoel van het behoorlijk zwaar gehandicapte 19 jaar oude meisje Grace Salanje in Malawi: 

Een hartelijke groet aan jullie uit Malawi.
Even een korte update.
Inmiddels werken de computer-man en de fysiotherapeut samen om het project te laten slagen. Grace heeft al wekenlang fysiotherapie van een therapeut in opleiding die heel serieus met haar bezig is in verband met de computer. De computer is gekocht en de nieuwe tafel op haar rolstoel gemonteerd, zie ook de foto’s. Grace is er erg blij mee!

Wij hebben vanuit de diaconie de kosten ‘voorgeschoten’ en u toen gevraagd een bijdrage te leveren.
Dat kan nog steeds: U kunt uw gift overmaken op IBAN NL05 INGB 0000 0456 17 tnv de Diaconie, o.v.v. “PC voor Grace”.
Nogmaals, ook en vooral namens Grace, hartelijk dank!