Onder de titel Far – yet so close! (Ver – toch zo dichtbij!) houden onze diaken Hielke en zijn vrouw Annemieke een blog bij over hun leven in Oeganda. Ze schrijven: “We zullen ver weg zijn, …. maar we blijven – met hulp van deze blog – ook heel dichtbij!”. Afstand en nabijheid blijken vaker gelijk op te kunnen gaan. Zo kan een vluchteling in Nederland, zijn in Soedan achtergebleven vrouw heel nabij weten. Omgekeerd kan echter ook. Zo kunnen ouders een grote afstand tot hun kinderen ervaren. En een vakantiereis kan vreemden bij elkaar brengen en vrienden uiteen doen gaan.

In de relatie tussen God en mensen kunnen afstand en nabijheid ook gelijk opgaan. In Jezus is God nabijgekomen, terwijl Hij in jouw leven afwezig is. En in deze wereld vol rampspoed lijkt God ver weg, maar kon je iets van Hem ervaren in een gebedssamenkomst na de ramp met vlucht MH17.

Afstand kan je overbruggen door met elkaar in gesprek te blijven. Door je hart voor de ander open te stellen. Waar mensen samenkomen in Gods naam, is Hij in hun midden. God kan afwezig lijken en tegelijkertijd jou ontmoeten in het uiten van jouw vragen of geluk in een gebed. Hij kan dichtbij zijn in een Bijbelwoord dat je leest en toch blijft je hart voor Hem gesloten. Met moderne communicatiemiddelen lijken afstanden makkelijk te overbruggen, maar nabijheid begint met je openstellen voor de ander. God laat zich vinden door wie Hem zoeken. Far – yet so close.

Jeroen Toet

7 augustus 2014