De HVD is al sinds 1960 actief binnen de hervormde gemeente van Baarn. Zij richt zich op de ouderen vanaf 75 jaar van zowel wijkgemeente Pauluskerk als Calvijnkerk. Dit is wat de HVD doet:

 • (Verjaardags)bezoeken
  Gemeenteleden die hun 75e verjaardag vieren, krijgen een verjaardagsbezoekje van de HVD. Op hun 80e verjaardag bezoekt de HVD hen nogmaals, en vanaf deze verjaardag vindt dit bezoekje jaarlijks plaats. Mocht de jarige liever geen bezoek willen ontvangen, dan stuurt de HVD een verjaardagskaart. Gemeenteleden die buiten Baarn in een zorginstelling verblijven, krijgen op hun verjaardag eveneens een kaart van de HVD.
  Naast deze verjaardagsvisites bezoekt de HVD ook oudere gemeenteleden die weinig tot geen bezoek krijgen.
 • Ouderenmiddag
  Jaarlijks worden in de maand september gemeenteleden van 75 jaar en ouder uitgenodigd voor een gezellige en ontspannen middag in de grote zaal van Schoonoord. De middag heeft een afwisselend programma, waarbinnen ook veel tijd wordt ingeruimd voor onderlinge ontmoeting. Na een gezamenlijke broodmaaltijd wordt de middag afgesloten met een korte dagsluiting door één van de predikanten.
 • Kerstattentie
  Ongeveer één week voor Kerst ontvangen alle thuiswonende gemeenteleden van 75 jaar en ouder een plantje, het tijdschrift Elisabeth en een Kerstboodschap van één van de predikanten. Ouderen in de zorgcentra ontvangen een Kerstattentie via de gezamenlijke kerken.

Meedoen?
De medewerksters van de HVD ontmoeten elkaar maandelijks op de vierde dinsdagmorgen in de Herberg van Paulus. Nieuwe medewerksters zijn hartelijk welkom! Contactpersoon: mw. Helga Hulst, tel. 541 34 27, e-mail .