Kerkelijk Centrum

Pauluskerk
Brink
3743 EC Baarn

De Herberg van Paulus
Stationsweg 16
3743 EN Baarn
tel. 035-541 26 14
Administratie

De administratie wordt verzorgd door het kerkelijk bureau. Hier kunt u terecht voor het doorgeven van adreswijzigingen en wijzigingen in de gezinssamenstelling.. Het kerkelijk bureau is geopend op maandag van 9.00 – 10.30 uur. In de vakantieperioden is het bureau gesloten. Het bureau houdt kantoor in De Herberg van Paulus, Stationsweg 16, tel. 035-541 26 14.

Overige contactgegevens

Kerkenraad

Predikanten

College van Kerkrentmeesters

College van Diakenen

Pastoraat

Algemene e-mail: info [at] pauluskerk-baarn [dot] nl