Het is al weer even geleden dat wij in een kerkdienst een voor ons zo bekende collecte met de collectezak hebben kunnen
houden. In afgelopen periode hebben we daarom gelukkig goed gebruik kunnen maken van het digitaal collecteren via het
bankrekeningnummer. Maar nu hebben wij voor u daar twee laagdrempelige opties aan toegevoegd: de app Kerkgeld en de webshop.

Collecte-app “Kerkgeld” van de SKG.
De app is op eenvoudige wijze uit de App Store (Apple) of Play Store (Android) te downloaden en te activeren op uw smartphone of tablet. In feite werkt het als “collectemunten op afstand”.
Voor het installeren moet u uw kerkelijke registratienummer (zie Kerkbalans) wel bij de hand hebben. In de App Store of Play Store heeft de app de naam: Kerkgeld.

SKG Webshop
In ‘onze’ webshop bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer kunt ook anoniem uw bijdrage geven. Dit werkt op eenvoudige wijze eenvoudig via Ideal.
Ga direct naar onze webshop.

Bankrekening
Uiteraard kunt u ook nog gebruik maken van de bekende bankrekeningnummers.
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Pauluskerk NL95 INGB 0000 0396 32
Diaconie Hervormde Gemeente Pauluskerk NL48 INGB 0009 5927 47

Dank voor uw bijdrage!