Paulus: koploper, manager en mysticus

De apostel Paulus mag zich verheugen in een bonte belangstelling. Karen Armstrong, de Benedictijner monnik Anselm Grün, de atheïstische filosoof Badiou, de historicus Fik Meier en de rechtsgeleerde en Nieuw Testamenticus Patrick Chatelion Counet schrijven tamelijk recent allen over deze grote verkondiger. Chatelion geeft zijn boek de veelzeggende titel “Genie of misgeboorte –Zeven vooroordelen over [...]